Chế độ thái sản khi tránh thai

Câu hỏi:

Chào luật sư
Cho e hỏi về vấn đề đặt vòng tránh thai ạ
E nghỉ thai sản đc 6 tháng và e có xin nghỉ thêm một tháng giờ e Đi đặt vòng
tránh thai thì có đc hưởng chế độ thai sản ko ạ
( lúc e Đi đặt vòng tránh thai về e xin nghi thêm một tháng nên bảo hiểm tạm
thời bị khóa vậy có đc hưởng chế độ thai sản ko ạ)
Và đc hưởng nhu thế nào ạ

Cảm ơn bạn đã gửi cấu hỏi tới: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-che-do-thai-san-truc-tuyen/

Trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong
các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt
sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”
Theo quy định trên, lao động nữ thực hiện biện pháp đặt vòng là đối tượng
hưởng chế độ thai sản 2018. Như vậy, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc tại công ty khi bạn thực hiện biện pháp đặt vòng được hưởng chế độ thai
sản.
Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ
thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Theo
quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định
thời gian nghỉ việc tối đa đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai là 07 ngày
còn đối với lao động thực hiện biện pháp triệt sản là 15 ngày. Thời gian hưởng
chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết,
ngày nghỉ hằng tuần.
Như vậy, bạn chỉ được nghỉ tối đa 07 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết,
ngày nghỉ hàng tuần. Nếu bạn đã đủ sức khỏe đi làm thì bạn có thể đi làm
trước 07 ngày.

Về mức hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai được quy định tại
khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33,
34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như
sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng
bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức
hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5
và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của
các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2

Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng
chia cho 24 ngày;
c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo
mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày
lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức
hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”
Theo quy định trên, khi bạn nghỉ để thực hiện đặt vòng tránh thai thì mức
hưởng chế độ thai sản một ngày của bạn bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho
30 ngày nhân với số ngày bạn nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh
theo thẩm quyền.
Về thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai như sau:

Về thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai như sau:
Điều 9 Quyết định Số: 636/QĐ-BHXH
“1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm lao động nữ
mang thai hộ) đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai
bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai là giấy ra viện
đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng
BHXH (bản chính) đối với trường hợp Điều trị ngoại trú.”
Để hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai thì bạn cần chuẩn bị giấy
ra viện (nếu bạn điều trị nội trú) hoặc  bản chính giấy chứng nhận nghỉ
việc(nếu bạn điều trị ngoại trú)
Theo điều 11 Quyết định 636/QĐ-BHXH sau khi bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ
nêu trên bạn nộp cho công ty trong vòng 45 ngày kể từ khi quay trở lại làm
việc để được hưởng chế độ thai sản.
Đồng thời bạn đăng kí với công ty một trong các hình thức sau để hưởng
chế độ:
 Nhận trực tiếp từ công ty
 Thông qua khoản tiền gửi tại Ngân hàng

 Nhận từ cơ quan bảo hiểm xã hội

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ tới tông đài tư vấn trực tiếp Luật NQH Việt Nam

Loading Facebook Comments ...