Aquarius Sun hoặc Ascendant

Aquarius Sun hoặc Ascendant

Phương pháp chiếu lên Ascendant and Sun này có thể chứng minh rất hiệu quả nếu bạn, nhà chiêm tinh, muốn biết hoàn toàn về nơi mà một người đến. Nếu Ascendant hoặc Sun đã tiến triển thành dấu ba hoặc thứ tư sau, hãy tính đến điều này khi phân tích biểu đồ. Nó sẽ làm tăng sự hiểu biết của bạn về sự tăng trưởng và sự tiến bộ của người đó. Chúng ta có thể trích dẫn một số ví dụ đáng lưu ý. Khi nhà giải trí Pearl Bailey của Natal Aries Sun chuyển đến Gemini ở tuổi 54, cô đã có một cuộc hẹn với phái đoàn Hoa Kỳ đến Liên hợp quốc. Henry Mancini đã sáng tác hai bài hit lớn nhất của mình là “Moon River” và “The Peter Gunn Theme” ngay sau khi Aries Sun chuyển đến Gemini. Franklin Roosevelt trở thành Thống đốc của New York năm của ông Virgo Xứng lên tiến lên tiến triển đến 0 ° Scorpio. Diễn viên Ed Asner, người có cả Sun và Ascendant trong Scorpio, đã nhận được sự công nhận lớn nhất của mình khi đóng vai anh là Lou Grant khi Sun vào Capricorn.

Như đã đề cập trước đó, phương pháp này có thể được áp dụng cho quá trình của Mặt trời cũng như Ascendant. Chỉ cần nhớ khi bạn đang đề cập đến Mặt trời, nó tượng trưng cho mức độ bên trong của sự tồn tại trong khi Ascendant trỏ đến biểu hiện bên ngoài của nhân cách.

Bạn cũng có thể áp dụng kỷ luật này với Mercury và Venus. Khi Mercơpy tiến vào các dấu hiệu sau đây, nó có ý nghĩa về mặt các quá trình tư duy và lý luận. Sự tiến triển của sao Kim sẽ biểu thị hệ thống giá trị và tình cảm đang diễn ra như thế nào. Hãy thử nó cho chính mình và ngạc nhiên trước cách hiểu của bạn về chiêm tinh cải thiện.

Loading Facebook Comments ...