Aquarius Sun hoặc Ascendant

Aquarius Sun hoặc Ascendant

Tách rời, mát mẻ, thân thiện, nhưng hơi xa là tất cả các mô tả của Aquarian điển hình. Tự do là điều quan trọng nhất và bị ràng buộc bởi mối quan hệ gắn bó với nhau là sự phỉ báng. Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi giải thích sự cống hiến, từ bi và cả sự hiểu biết quan tâm của cầu thủ bóng đá Gale Sayers của mối quan tâm cho người bạn xấu số của ông, Brian Piccolo. Khi đồng đội của anh ta bị một căn bệnh chết người, Sayers đã làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu của Brian Piccolo. Sayers đã dành nhiều giờ để cổ vũ và an ủi Pic’colo – không phải là một đặc điểm tính cách của Taurus Sun với Aquarius. “Bóng loáng và mềm yếu nói và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tính cách của các đồng đội” là một mô tả của Sayers trong Thư viện Lincoln của các vận động viên thể thao – một lần nữa cho thấy sự tiến bộ của anh ta.

Tất cả các Aquarius Suns và Ascendants đi qua các chủ đề làm mềm mại, trừng phạt của khoảng ba mươi năm của Song Ngư; Thông qua những kinh nghiệm này, họ còn học cách thích nghi với những thay đổi của cuộc sống thay vì vội vàng vội vã để nắm lấy tất cả các ý thức hệ và nguyên nhân. Họ nhận được sự nhạy cảm và nhận thức về những cảm xúc sâu sắc của mình. Giai đoạn học tập này giúp họ giải quyết tốt hơn trong khoảng thời gian ba mươi năm tiếp theo khi tiến bộ của họ Ascendant hay Sun di chuyển qua Bạch Dương.

Loading Facebook Comments ...